Prof. Dr. Gülten Kavak | Roselle Dent

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Prof. Dr. Gülten Kavak

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu, 1992’de Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı bölümünde Demineralize kemik tozu ve doğal koral implantların kemik içi kavitelerde  osteogenezis üzerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi isimli tezi ile doktora çalışmalarını tamamlamış, Doktor ünvanını almıştır.

Hacettepe Diş hekimliği Fakültesinde 1 Ekim 1996’da yapılan Doçentlik sınavını başarılı bir şekilde almış, 1996 da Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında Doçent Dr, 2004 yılında ise aynı fakültede Profesörlük unvanını almıştır.

Nisan 2017 de  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına atanmış ve halen mesleğine Katip çelebi Diş Hekimliğinde devam etmektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği
  • Oral Cerrahi Derneği
  • Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (Acbid)
  • Türk Diş hekimliğinde Lazer Derneği
  • Diyarbakır AIDS Savaşım Derneği
  • Türk Oral İmplantoloji Derneği
  • Ektodermal Displazi Araştırma ve Destek Grubu
Yayın kurullarında danışmanlık görevi alınan dergiler
  • Journal of International Dental and Medical Research (JIDMR)
  • Science Alert
  • Türkiye klinikleri Journal of Dental Sciences
  • Journal of Selçuk University Dental Faculty
  • Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi
  • Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi
  • Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapmış olduğu projeler ve almış olduğu görevler

Projeler

 • Dental İmplantolojide Güncel Cerrahi Gelişmeler.
 • Maksiller ve mandibuler bölge yatay yetersizliğinin transpalatal ve transmandibular distraksiyon yöntemi ile ekspansiyonu
 • Distraksiyon osteogenezisi eşliğinde kapalı coil springler ile kanin distalizasyonunun sefalometrik ve kliniksel olarak değerlendirmesi.
 • Biyoabsorbe Olan Miniplak ve Vida Sisteminin Orta Yüz Fraktürlerinin Fiksasyonundaki Etkinliğin Araştırılması.
 • Maksiller Sinüs Yükseltilmesi Operasyonlarında, Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftleri ile Trombositten Zengin Plazma Karıştırılmış Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftlerinin Klinik, Radyolojik, Histolojik ve Histomorfolojik Karşılaştırılması.
 • Mandibular Kondil Fraktürlerinin Endoskopik Yaklaşım ile Tedavisi

İdari Görevler

 • Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul Başkanı
 • Dicle Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul (Dühadek) üyesi
 • Erasmus Koordinatörlüğü
 • Döner Sermaye Muayene Komisyon Başkanı
 • Döner Sermaye İşletme Yürütme Komisyon Üyesi
 • Alt Yapı ve Modernizasyon Komisyon Üyesi
 • Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı
 • Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Öğrenci Danışmanlığı

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde verilen lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenci dersleri

 • Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 3. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri
 • Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 4. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri
 • Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 5. sınıf Pratik Dersleri
 • Dental İmplantoloji 5. sınıf Pratik ve Uygulama dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Maksillofasiyal Travmalar
 • Oral ve Rekonstüktif Cerrahi
 • İleri Dental İmplantoloji

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ağız, diş ve çene cerrahisi anabilim dalında aşağıda adı geçen doktora tez çalışmalarını yürüterek uzman hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur

 • Dt. Doğan Öz: “Demineralize Kemik Matriks Partikülleri İçeren Kalsiyum Sülfat Esaslı Putty İle ß-Trikalsiyum Fosfat Granüllerinin Kemik İçi Kavitelerde İyileşme Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması”
 • Dt. Hilal Alan: Maksiller Sinüs Yükseltilmesi Operasyonlarında, Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftleri ile Trombositten Zengin Plazma Karıştırılmış Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftlerinin Klinik, Radyolojik, Histolojik ve Histomorfolojik Karşılaştırılması.
 • Dt. Eylül Fatma Ergüven: Uyarılmış doku sıvısı içerisinde Zirkonyum-HA ve Titanyum-HA biyokompozitlerinin biyouyumluluğun in vitro olarak karşılaştırılması.
 • Dt. Vedat Tarı: Kemik Rejenerasyonunda Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Sağlıklı ve Deneysel Olarak Diabet Oluşturulmuş Denek Hayvanlarında İyileşme Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapmış olduğu projeler ve almış olduğu görevler

Yönetilen Tezler

 • HAZAL CANKURT ARAS: İnsan kaynaklı dentin greftinin kritik boyuttaki defekt modelinde osteoindüktif ve osteokondüktif etkisinin histolojik olarak incelenmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 • ALPER KARA:  Kültür ortamında kemik rejenerasyonu deneysel modelinde mezenkimal kök hücre tedavisine borik asitin etkisi ve kemik dokusunun katkısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 • EYNAR BERDELİ: Mental sinir yaralanmalarında interlökin-1 Reseptör antagonistinin inflamazom ve inflamazom regülatörlerinin üzerine etkilerinin in-vivo olarak incelenmesi (Tamamlandı).
 • ONUR KUTLU:  Rat Oral Mukoza Yaralanmalarında Melatonin ve Alfa Lipoik Asit Kullanımının İyileşme Üzerine Etkilerinin Histolojik Olarak İncelenmesi (devam ediyor)
 • OKAN BOĞA: Sinüs lift uygulamasında ozon tedavisinin dentin ve otojen greftler üzerine etkisinin deneysel olarak karşılaştırılması (devam ediyor)
 • GİZEM GÜVENÇ: Ratlarda Oral Mukoza Yara İyileşmesinde N-Asetilsistein ve  L-Karnitinin etkilerinin histolojik olarak incelenmesi (devam ediyor)

İdari Görevler

 • Üniversite Yönetim Kurulu
 • Üniversite Senatosu
 • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Üyesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
 • Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu  Üyesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkanı
 • Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Disiplin Kurulu  Üyesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi Öz Değerlendirme Kurulu
 • Döner Sermaye Dağıtım İnceleme ve Değerlendirme Alt Kurulu

Katip çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde verilen lisans ve lisansüstü düzeyindeki Öğrenci Dersleri

 • Cerrahi 4. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri
 • Dental İmplantoloji 5. sınıf Pratik ve Uygulama dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Maksillofasiyal Travmalar
 • Oral ve Rekonstüktif Cerrahi
 • İleri Dental İmplantoloji
 • Maksiller Sinüs Hastalıklarında Tedavi yaklaşımları
 • Odontojenik ve Nonodontojenik Kistler ve Tedavileri
 • Oral Maksillofasiyal Cerrahide Biyomateryaller, Greftler ve uygulamaları
 • Maksillofasiyal Cerrahide Botoks ve Dolgu Uygulamaları
 • Ağız mukozası Lezyonları
 • 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde 2. Adli Diş Hekimliği Kongresi.
 • 22.02.2022 Tüm Yönleriyle Koruyucu Aile Sempozyumu.
 • 24.02.2022 Mobbingle Mücadele Sempozyumu.
 • 22.03.2022 tarihinde Fakültemiz Öğrencileri için Dental İmplant Uygulamalarında Cerrahi Yaklaşımlar konulu program.
 • 05.10.2022 tarihinde Fakültemiz öğrencileri için Öğrenci Oryantasyon programı.
 • 16.01.2023 tarihinde Dental İmplantlarda Cerrahi İşlemler konulu eğitim.

YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1-Kavak, G, Vural, A., Us H.: Histopathological Comparison of the of Demineralized Bone-Powder and Natural Coral Implants on Osteogenesis. Turk J Medical Sciences TÜBİTAK 21 (3): 191-195, 1994.

2-Kavak, G., Aksoy N.: Periodontal Effects of Arch Wire Used for Fixation of the Mandibulary Fractures. Turk J Medical Sciences TÜBİTAK 26 (3): 303-306, 1996.

3-Unlu G., Gülsün B., Erol B., Yaldız M.: A Histopathological Evaluation of tissue reaction to stainless steel and titanium miniplate systems in bone. 4 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery  Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Antalya-Turkey, May 24-31, 75-81, 1997.

4-Erol B., Özer N.,Unlu G., Gülsün B.: A Massive Pleomorphic Adenoma of the Submandibular Salivary Gland. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 55:1011-1014, 1997.

5-Erol B.,Unlu G.,  Balcı K, Tanrıkulu R : Oral myıasıs caused by hypoderma bovıs larvae ın a chıld: a case report. Journal of Oral Science,Vol.42, No.4,247-249, 2000.

6-S Aytekin, N Kalkanlı, N Tarla M Yaldız, H Türkmen, G Unlu: Pyoderma gangrenosum in pregnancy. European Academy of Dermatology and Venereology 16, 532-548,2002.

7Unlu G., Kutsal T., Atay Ç.: An Extraordinarly Large Submandibuler Salıvary Gland Calculus. Balkan Journal of Stomatology Volume 7, No 1, p 56-58 , March 2003.

8- Unlu G., Yaldız M., Herdem M: The Effect of L-Dopa on the healing of rat femur fractures. Balkan Journal of Stomatology Volume 7, No 2, p 1-5, 2003.

9-Çaça İ, Unlu K, Çakmak S, Bilek K, Şakalar Y, Unlu G : Orbital myiasis: Case report. Jpn J Ophthalmol;47:412-414, 2003.

10-Yaman F, Unlu G, Atılgan S, Celik Y,  Ozekinci T, Yaldız M.: Microbiological and Histological Assessment of  Intentional Bacterial Contamination of Bone Grafts” J Oral Maxillofacial Surg. Aug; 65(8):1490-4, 2007.

11-S. Atilgan, F. Yaman, U. Yilmaz, B. Görgün, G. Unlu: An experimental Comparison of the Effects of Calcium Sulfate Particles and β-Tricalcium

Phosphate/Hydroxyapatıte  Granules on Osteogenesis in Internal Bone Cavities.  Biotechnol. & Biotechnol. EQ. Vol.2, 21,2007.

12- Özer SYUnlu GDeğer Y:   Diagnosis and treatment of endodontically treated teeth with vertical root fracture: three case reports with two-year follow-up. J Endod. 2011 Jan;37(1):97-102.

13- Unlu G, Oz D, Erguven E: The histological study of osseous regeneration following implantation of various bone graft biomaterials. (Ms Number: AJB-09-1914-Article in Press) African Journal of Biotechnology.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

14-Unlu G., Atay Ç., Kutsal T: Circumferential Wiring in Treatment of Maksillofacial Fractures. Balkan Journal of Stomatology, Vol 5, No 2, 131-133, 2001.

15-Unlu G., Kutsal T: Treatment Methods of Mandibular Fractures in Children. Balkan Journal of Stomatology, Vol 6, No 2, 143-145, 2002.

16-Unlu G., Kutsal T: Surgical Repositioning of İmpacted Teeth: Case Report Balkan Journal of Stomatology Vol 6, 143-145, 2002.

17-Yavuz I, Ulku S Z, Unlu G, Kama J, Kaya S, Adıgüzel O, Kaya F ,Tumen E C, Zortuk M, Bahsi E , Arslanoglu Z: Ectodermal Dysplasia: Clinical Diagnosis. International Dental and Medical Disorders. Vol.1, Number 1,December, Page 1-10, 2008.

18- Unlu G, Tarı V, Alan H: Unicystic Ameloblastoma in 8 Years old Child: A Case Report. Review of Unicystic Ameloblastoma. International Dental and Medical Disorders. Vol.1, Number 1,December, Page 29-33, 2008.

19-Unlu G, Agacayak S, Tarı V, Alan H: Odontogenic Abscess: A Retrospective Study (549 Case between 1998-2008). International Dental and Medical Disorders. Vol 2:(3), pp 77-80, 2009.

20-Alan H,  Unlu G, Tarı V,  Agacayak S,: A Retrospective Study of Dento-Alveolar  Injuries in Diyarbakır, Turkey.  International Dental and Medical Disorders. Vol 2:(3), pp 86-88, 2009.

21- Alan H,  Unlu G: Graft Materials Used in Oral and Maxillofacial Surgery. International Dental and Medical Disorders.  (article has been accepted for publication)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

22-Us,H., Çölok, G Kavak, G., Gülsün, B.: Çocuk Osteomyelitleri: 2 Olgu Raporu Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (2) : 67-68, 1990.

23-Us,H.,Kavak, G., Gülsün, B.: Ameloblastoma: Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (2) : 125-127, 1990.

24-Çölok,G., Us,H., Gülsün, B., Kavak, G.: Diyarbakır ve Yöresinde Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Travmalar Üzerinde Retrospektif Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (3) : 135-140, 1990.

25-Aksoy, N., Gülsün ,B., Kavak G.: Diyarbakır ve Yöresinde Diş Çekim Nedenleri İçinde Periodontal Hastalıkların Yeri. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (3) : 147-150, 1990.

26-Us,H., Özer N., Gülsün, B., Kavak, G.: Pleomorfik Adenoma: Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2 (2-3): 82-84,1991.

27-Kaya, B., Kaya, H., Gülsün B., Kavak, G.: 2 Olgu Nedeniyle Çocuk Osteomyelitleri ve Çocuk Osteomyelitlerinde Değişik Görüntüleme Metotlarının Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2 (2-3) : 167-175, 1991.

28-Kavak G.: Kompound Odontoma. Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3):78-80,1993.

29-Kavak G.,Yılmaz F.: Periapikal Granülomlarda Mast Hücrelerinin Lokalizasyonu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3):110-113,1993.

30-Kavak G., Yılmaz F.: Juvenil Ossifiye Fibroma: Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3):106-109,1993.

31-Kavak G., Boğa H.: Süpernumerer Diş ile Birlikte Görülen Dentigeröz Kist: Bir olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 5 (1-2-3): 91-94,1994.

32-Erol B., Özer N., Gülsün B., Ünlü G.: Posttravmatik Mandibuler Osteotomi. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1-2-3): 87-90,1994.

33-Özer N, Erol B., Ünlü G.: Odontojenik Bir Keratokist Olgusunda Oluşan Kemik Rejenerasyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Takibi (Bir Olgu Raporu) . Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1-2-3): 99-104,1994.

34-Ünlü G.: AIDS ve Oral Bulguları. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1): 82-86,1995.

35-Ünlü G.: HIV Enfeksiyonlu Kişilerde Oral Lezyonların Tedavileri. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1): 97-103,1995.

36-Özer N., Ünlü G., Gülsün B.: Gömük Dişler Üzerine Retrospektif Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 6 (1-2-3): 40-44, 1995.

37-Ünlü G., Gülsün B.: Alveolar Kemik Rezorpsiyonuna Neden Olan Piyojenik Granülom. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 6 (1-2-3): 156-159,1995.

38-Özer N, Erol B.,Ünlü G. Gülsün B.: Angulus Mandibula Fraktürleri Üzerine Klinik ve Radyografik Bir Çalışma. Dicle Tıp Dergisi 22 (2/A): 61-72,1995.

39-Özer N, Erol B.,Ünlü G.: İzole Zigomatik Ark Kırıklarının Tedavilerinde Değişik Redüksiyon Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 22 (2/B): 101-111,1995.

40-Ünlü G., Gülsün B.: Pediatrik Dişhekimliğinde Sedasyon. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 6 (1): 108-114,1996.

41-Ünlü G., Yılmaz F.: Intraoral Impression Sitolojisi: Yeni bir biyopsi yöntemi. Dicle Tıp Dergisi 23 (2): 111-117,1996.

42-Ünlü G., Özbek N.,M.: Intraoral Hemanjiyomun Tc 99m Eritrosit sintigrafi Tekniği ile İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 23 (1) 197-204, 1996.

43-Erol B., Özer N, Ünlü G.: Dişsiz Mandibula Fraktürleri Üzerine Retrospektif ve Klinik Bir Araştırma. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20 (1): 75-79,1996.

44-Ünlü G., Gülsün B.: Çocuklarda Mandibular Kondil Kırıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 23 (1):135-142,1996.

45-Ünlü G., Baran S.: Klippel Trenaunay Weber Sendromu: Olgu Raporu ve Literatür Taraması. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi;18 (1-2)  49-53,1997.

46-Gülsün B, Ünlü G, Yaldız M.: Yaygın mandibuler destrüksiyon yapan odontojenik keratokist: Bir olgu raporu. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 10 (3): 187-192, 1997.

47-Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J.: Crouzon Syndrome: A case report. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): 109-116,1999.

48-Ünlü G, Kaya B.: Maksiller Tutulum İle Karakterize Paget Hastalığı. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): 117-124,1999.

49-Kaya B., Özateş M., Bilici A., Ünlü G,: TME MR Görüntülerinde Retrodiskal Dokudaki Sinyal Yoğunluğu ile Ağrı ve Disk Dislokasyonu Arasındaki  İlişkinin İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): 59-66,1999.

50-Ünlü G, Kaya B.: Kistektomi ve Apikal Rezeksiyon Operasyonlarındaki Kemik Defektlerinde Sentetik Alloplastlar ile Ksenojenik Greftlerinin Uygulanması. Dicle Tıp Dergisi 26 (4): 103-116,1999.

51-Devecioğlu Kama J, Özgür M E, Ünlü G: Correction Of Displaced Impacted Teeth in Dentigerious with Orthodontic Treatment (Two Cases Report). Türk Ortodonti Dergisi 12 (2) 98-103 Ağustos 1999.

52-Ünlü G.,  Erol B.,  Kutsal T., Atay Ç: Analysis Of Dental Traumas In Mandibular Body And Condyle Fractures. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 4:25-29, 2000.

53-Ünlü G.:Oral cerrahi ve implantolojide infeksiyon kontrolü. Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi, Sayı 58 (Özel): 64-68, 2000.

54-Ünlü G., İpek F.: Renal transplantasyonlu hastada Siklosporin tedavisine bağlı gingival hiperplazi. Bir vaka raporu. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 11 (1), 64-68, 2001.

55-Ünlü G., Atay Ç.,  Herdem M:  Mandibular Fraktür hattındaki dişlerin prognozu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı1Ocak/ Haziran,117-125, 2002.

56-Ferhan Yaman,  Gülten Ünlü, Serhat Atılgan: Ağız içine sürmüş submandibular sialolitiazis: (Olgu Sunumu) Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:2 Ağustos, 70-73, 2006.

57-Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman: Paraformaldehitin neden olduğu gingival ve mandibular kemik nekrozu (olgu Sunumu)Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:2 Ağustos,74-78, 2006.

58-Gülten Ünlü, Serhat Atılgan, Ferhan Yaman: Oral Cerrahide Sert doku replasmanlarının (HTR) Klinik uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 16 Sayı 1, 2006.

59- Gülten Ünlü, Ferhan Yaman, Serhat Atılgan: Palatinal Bölge Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimliği Dergisi Cilt 14 sayı 68, 2007.

60-Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman, Eylül Ergüven: Rendu-Osler-Weber Sendromu: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 13:135-138,2007.

61-Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman: Gecikmiş Bilateral Kondil Fraktürünün  Tedavisi: Olgu Raporu sunumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 9 (1): 35-37, 2008.

62- Hilal Alan, Gulten Unlu: Graft Materials used in Oral and MaxillofacialSurgery. Pages 150-154

http://www.ektodermaldisplazi.com/journal/Journal2011/Vol4_No3/8_D10-60_Hilal_Alan.pdf

Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1-Çölok,G., Us,H., Gülsün, B., Kavak, G.: Diyarbakır ve Yöresinde Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Travmalar Üzerinde Retrospektif Bir Araştırma.Türk Pedodonti Derneği, 7. Bilimsel Kongresi 20-26 Mayıs 1990, Sorgun-Antalya.

2-Us,H., Çölok,G. Kavak, G., Gülsün, B.: Çocuk osteomyelitleri: 2 Olgu nedeni ile. Türk Pedodonti Derneği, 7. Bilimsel Kongresi 20-26 Mayıs 1990, Sorgun-Antalya.

3-Çölok,G., Mocan A., Us,H., İçten O., Gülsün, B. Kavak, G.: A Retrospective Investigation on Maxillofacial Trauma in Children in two Different Universities. 1st Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. 8-12 June 1991, Athens, Greece.

4-Erol B., Özer N., Kavak G.: Dişsiz Mandibula Fraktürlerinde Tedavi Yöntemleri (10 Olgu Raporu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 3. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 1992, Kemer-Antalya

5-Kavak G., Vural A.: Experimental Analysis of the Effects of the Demineralized Bone Powder and Natural Coral Implants on osteogenesis in the inner bone cavities. 1st Dicle University and Turkish German Health Foundation Medical Days. Dicle University. 30 March-2 April 1993, Diyarbakır- Türkiye.

6-Erol B., Özer N., Gülsün B., Kavak G.: Posttravmatik Mandibular Osteotomi. Bir Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-30 Ekim 1994, Kemer-Antalya.

7-Kavak G., Boğa H.: Supernumerer Diş İle Birlikte Görülen Dentigeröz Kist. Oral Cerrahi Derneği I. Bilimsel Toplantısı 4-8 Mayıs 1994, Girne,Kıbrıs.

8-Ünlü G., Gülsün B.: Çocuklarda Mandibular Kondil Kırıkları. Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı 26-31 Mayıs 1996, Belek-Antalya.

9-Ünlü G.,Özbek M.N.: Intraoral Hemanjiyomda Tc-99m ile İşaretlenmiş Eritrosit Sintigrafisi.Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı 26-31 Mayıs 1996, Belek-Antalya.

10-Ünlü G.,Yılmaz F.:İntraoral İmpresyon Sitolojisi: Yeni Bir Biyopsi Yöntemi. Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı 26-31 Mayıs 1996, Belek-Antalya.

11-Erol B., Özer N.,Ünlü G., Gülsün B.: Kondrosarkoma ile karıştırılan dev bir submandibuler pleomorfik adenoma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi 27Ekim-3 Kasım 1996, Alanya-Antalya.

12-Erol B., Ünlü G.,Balcı K., Tanrıkulu R.: Hypoderma Bovis’in neden olduğu ender bir oral myiasis olgusu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi 27Ekim-3 Kasım 1996, Alanya-Antalya.

13-Ünlü G., İpek F.: Renal transplantasyonlu hastada Siklosporin tedavisine bağlı gingival hiperplazi. Bir vaka raporu. T.D.B. 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 24-28 Haziran 1997, İstanbul-Türkiye.

14-Unlu G., Gülsün B., Erol B., Yaldız M.: A Histopathological Evaluation of tissue reaction to stainless steel and titanium miniplate systems in bone. 4 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, May 24-31, 1997; Antalya-Turkey.

15-Ünlü G., Herdem M., Erdinç M., Atmaca S., Deveci E.: Kontamine kemik greftlerinin sterilizasyonu. Eksperimental in vitro çalışma. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Kongresi, Gloria Golf Resort.,25-30 Mayıs, 1998, Belek Antalya.

16-Ünlü G., Kaya B.:Kistektomi ve apikal rezeksiyon operasyonlarındaki kemik defektlerinde sentetik alloplastlar ile ksenojenik kemik greftlerinin uygulanması. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Kongresi ,Gloria Golf Resort.,25-30 Mayıs, 1998, Belek Antalya.

17-Ünlü G., Kaya B.:Maxiller tutulum ile karekterize paget hastalığı. Bir olgu raporu. T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 23-27 Haziran 1998-Bursa.

18-Kaya B.,Özateş M., Bilici A., Ünlü G.,:TME, MR Görüntülerinde retrodiskal dokudaki sinyal yoğunluğu ile ağrı ve disk dislokasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 23-27 Haziran 1998-Bursa.

19-Ünlü G., Yaldız M., Herdem M.: Ratlarda Kemik Fraktürlerinin Tedavisinde L-Dopa nın İyileşmeye Etkisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28-Ekim-1 Kasım, 1998, Belek-Antalya.

20-Çölok,G., Mocan A., Köyoğlu S., İçten O., Gülsün, B. Ünlü, G.:İki farklı üniversitede maksillofasiyal travmalı çocuklar üzerine yapılan karşılaştırması uzun süreli bir araştırma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28-Ekim-1 Kasım 1998, Belek-Antalya.

21-Devecioğlu Kama J, Ünlü G., Özgür M E.: Correction Of Displaced Impacted Teeth in Dentigerious with Orthodontic Treatment (Two Cases Report). 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March 1999, Istanbul,Turkey.

22-Ünlü G., Kutsal T: Treatment Method of Mandibular Fractures in Children. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March 1999, Istanbul,Turkey.

23-Ünlü G., Kutsal T: Surgical Uprighting of İmpacted Teeth. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March 1999, Istanbul,Turkey.

24-Yazanel O., Ünlü G., Yazanel T., Altun Ş.: Gingival Overgrowth in Behcet‘s Disease Patient Receiving Cyclosporin A: Case Report. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March 1999, Istanbul,Turkey.

25-Ünlü G., Atay Ç, Kutsal T, Herdem M: Mandibuler Fraktür Hattındaki Dişlerin Prognozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 14-19 Mayıs, 1999, Kemer, Antalya.

26-Ünlü G., Atay Ç, Kutsal T, Herdem M: Dentoalveolar Fraktürler: Retrospektif Çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 14-19 Mayıs, 1999, Kemer, Antalya.

27-Ünlü G., Kutsal T., Atay Ç.: An Extraordinarly Large Submandibuler Salıvary Gland Calculus. 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. 16-20 June 1999, Sicily Italy.

28-Ünlü G., Atay Ç., Kutsal T: Circumferential Wiring in Treatment of Maksillofacial Fractures. 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. 16-20 June 1999, Sicily Italy.

29-Ünlü G., Ünlü K., Devecioğlu Kama J: Crouzon Syndrome. A case Report 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. 16-20 June 1999, Sicily Italy.

30-Erol B, Ünlü G, Özer N, Yıldız F, Herdem M, Atay Ç, Kutsal T: Çenelerin Dev Hücreli Lezyonları ve Alternatif Tedavi Yöntemleri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs, 2000, Belek, Antalya.

31-Erol B, , Özer N, Ünlü G, Yıldız F, Atay Ç, Herdem M: Minör Tükürük Bezi Kökenli Maksiller Karsinomalar Ve Cerrahi-Protetik Yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs, 2000, Belek, Antalya.

32-Özer N, Erol B,  Ünlü G:  Orofasiyal Enfeksiyonlar Üzerine Retrospektif Bir Çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs, 2000, Belek, Antalya.

33-Erol B, Ünlü G,  Özer N., Akgün Y., Görgün B., Kutsal T: Brown Tumor In Jaws Associated With Primary Hyperparathyroidism: Three Case Reports. EACMFS Congress 2000, 5th -9 th September, Edinburg Scotland.

34-Unlu G., Erol B., Kutsal T., Atay Ç: Analysis Of Dental Traumas In Mandibular Body And Condyle Fractures. EACMFS Congress 2000, 5th -9 th September, Edinburg Scotland.

35-Erol B.,Unlu G., Özer N., Yildiz F.:Aggressive Central Giant Cell Granulomas Of The Mandible In Children  Three Case Reports EACMFS Congress 2000, 5th -9 th September, Edinburg Scotland.

36-Aytekin S, Kalkanlı N, Tarla N, Yaldız M, Türkmen H, Ünlü G: Piyoderma gangrenozomlu hamile bir olgu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-01 Ekim 2000, Belek Antalya.

37-Unlu G., İ. Ozgur, Oz D: Pleomorphic Adenoma of the Palate. Balkan Stomatological Society ∞ Stomatological Association of Serbia and Montenegro 10 th Congress of the BaSS, May 11-14, 2005, Sava Center, Belgrade.

38-Unlu G., Oz D, Ozgur I : Clinical Applications of Hard Tissue Replacement in Oral Surgery. Balkan Stomatological Society ∞ Stomatological Association of Serbia and Montenegro 10 th Congress of the BaSS, May 11-14, 2005, Sava Center, Belgrade.

39-Ünlü G., Öz D, Atılgan S: Ağız İçine Sürmüş Submandibular Sialolitiazis: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı. Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat-4 Mart 2005, Palandöken, Erzurum.

40-Ünlü G., Atılgan S, Öz D: Paraformaldehitin Neden Olduğu Gingival ve Mandibular Kemik Nekrozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı. Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat-4 Mart 2005, Palandöken, Erzurum.

41-Ünlü G,  Çetin Ç, Ergüven E: Maksiller Posterior Bölgede Lokalize Osteoma : Vaka Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi  27 Mayıs – 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum.

42-Ünlü G, Ergüven E,  Çetin Ç: Dev Hücreli Kemik Tümörleri ve Granülomları Üzerine Klinik Bir Çalışma Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi  27 Mayıs–2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum.

43-Ünlü G, Ergüven E,  Çetin Ç: Gecikmiş Bilateral Mandibular Kondil Fraktürünün Tedavisi: Vaka Raporu  Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs – 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum.

 

44-Ünlü G,  Çetin Ç, Atılgan S, Yaman F, Ergüven E.: Hatalı Tedavi Sonucu Gelişen Maloklüzyonun Mandibular Osteotomi İle Düzeltilmesi: Olgu Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs-2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum.

45-Ünlü G,  Çetin Ç, Ergüven E: Rendu-Osler-Weber Sendromu-Olgu Sunumu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 27 Mayıs–2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum.

46-Ünlü G, Ergüven E,  Çetin ÇBalcı G: Liken Planus : Olgu Sunumu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi  27 Mayıs – 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum

47-Ünlü G, Ergüven E,  Çetin ÇBalcı G:  Prurigo Nodularis ile Birlikte Görülen Laugier-Hunziker Sendromu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi  27 Mayıs – 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum.

48-Unlu G., Atılgan S., Yılmaz N.: Transmandibular Distraction Osteogenesis for Anterior Mandibular Widening. Mediterranean Dental Implant Congress, June 20-24, 2006 Corfu, Greece

49-Ünlü G, Atılgan S, Yaman F: Temporomandibular joint reconstruction in children using costochondral grafts. J.Oral and Maxillofacial Surgery Society 1 st   International Congress. May,16-20, 2007, Antalya, Türkiye.

50-Ünlü G, Atılgan S, Yılmaz N: Mandibulada Geniş Bir Yayılım Gösteren Odontojenik Keratokistin Cerrahi Tedavisi: Olgu Raporu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Oral ve Maksillofacial Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi. 31 Mayıs-04 Haziran, 2007

51-Ünlü G, Hilal A: Dental Injuries: A retrospective study (1986-2008) 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, 2008 Antalya, Türkiye.

52-Ünlü G, Kahraman B, Akkurt A, Kama J: Osseos Genioplasty: A case report 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, 2008 Antalya, Türkiye.

53-Ünlü G, Alan H, Çağlı H: Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Miniplak Osteosentezi: Retrospektif Çalışma (1989-2008) Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum.

54-Ünlü G, Tarı V, Alan H: Çocuklarda Görülen Ameloblastoma: Literatür Taraması ve Bir Olgu Raporu Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum.

55- Ünlü G, Ağaçayak S, Tarı V: Orofasiyal Odontojenik Enfeksiyonlar: 549 Hastanın Retrospektif Çalışması Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum.

56- Alan H, Ağaçayak S, Ünlü G: Klinik Olarak Benzerlik Gösteren Verriköz Karsinoma ve Squamos Hücreli Papilloma: Olgu Raporları Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum.

57-Ünlü G., Alan H., Ağaçayak S.: Endosseoz İmplantların Retrospektif  Analizi (2000-2008): Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya.

58-Ünlü G., Ağaçayak S., Uçan M.C., Tarı V: Gömülü Dişlerin Retrospektif Analizi: (8792 Vaka) Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya.

59- Alan H, Tarı V, Kaya A, Ünlü G: Oral ve Maksillofasiyal Bölgenin Radiküler Kistleri: Olgu Sunumları, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

60-Ünlü G, Alan H: Ortodontik Tedavi Sonucu Maksillada Görülen Santral Dev Hücreli Granulom, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

61-Ünlü G, Alan H, Ağaçayak S, Tarı V: Maksillanın Dentigeröz Kistleri: Olgu Sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

62-Ağaçayak S, Tarı V, Ünlü G: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümünde Yapılan 5296 Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Retrospektif Olarak Analizi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

63-Tarı V, Ünlü G: Kutanoz Horn: Vaka Sunum, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

64-Ağaçayak S, Tarı V, Ünlü G: Mandibula Anterior Bölgede Görülen Geniş Radiküler Kist: Olgu Sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

65-Ünlü G, Tarı V, Kaya A: Odontojenik Keratokist, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 03-08 Kasım 2009, Nevşehir

66- Ayna E, Unlu G, Ozdemir E, Basaran G,E, Toprak D:  Esthetic and functional reconstruction of patient with maxillary and mandibular bone loss due to traffic accident.

ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey.

67- Basaran G,E, Ayna E, Basaran G, Unlu G: The Multi-disciplinary dental therapy for a patient with congenital hypodontia: A case report. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey.

68-Basaran G, Ayna E, Basaran G E, Unlu G: Maxillary molar fixed appliances and implant supported fixed bridge restoration. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey.

69-Ayna E, Basaran G, Basaran G E, Unlu G: Multi-disciplinary treatment planning for single-tooth implant restorations in closed edentulous space: a case report. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey.

70-Ozdemir E, Ayna E, Unlu G: Implant-Prosthetic rehabilitation for a patient with congenitally missing teeth. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey.

71- Basaran G, Ayna E, Basaran G E, Unlu G: Restoration of posterior edentulous spaces after maxillary molar intrusion wıth fixed appliances (Case report). ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey.

72-Hilal Alan, Gülten Ünlü, Yusuf Nergiz, Selçuk Tunik, İzzet Yavuz. Clinical, Histomorphologic, and Radiographic Comparison of Hidroxilapatite Grafts with Combination of Hidroxilapatite Grafts and Platellet-Rich Plasma in Human Maxillary Sinus Augmentation Operation. AÇBİD 2012, 6th İnternational Congress, 30May-3June 2012. Antalaya/TURKIYE

73-Yasemin Özant, Nihat Laçin, Emrah Soylu, Gülten Kavak,  Fırat Aşır, Selçuk Tunik: The Effect of Platelet Rich Fibrin on Critical-sized Defect of Calvaria: An Experimental and Immunohistochemical Study. Taoms’22 29. Uluslararası Bilimsel Kongresi 06-10 Kasım 2022 Gloria Golf Resort Antalya.

74-Hazal Cankurt Aras, Gülten Kavak, Selen Bahçeci: İnsan Kaynaklı Dentin Greftinin Kritik Boyuttaki Defekt Modelinde Osteoindüktif ve Osteokondüktif EtkisininHistolojik Olarak İncelenmesi.Taoms’22 29. Uluslararası Bilimsel Kongresi 06-10 Kasım 2022 Gloria Golf Resort Antalya.

Neredeyiz?

Yalı Mahallesi, 6471. Sokak, No: 27 Kat: 1 Daire: 1-2 Karşıyaka/İzmir

Bize Ulaşın

+90 (232) 421 93 19
+90 (532) 468 73 43

Diş Sağlığı

Profesyonel kadromuz ile her zaman yanınızdayız

Prof. Dr. Gülten Kavak